La Иostra

PSIBORN ⓺

Novel·la negra mediterrània, que destapa amb humor el rerefons de corrupció a l’entorn de TV3, en una trama d’interessos polítics i econòmics en la qual els actors principals són membres fàcilment identificables de l’actualitat catalana. A partir d’un greu incident de conseqüències imprevisibles, la Dra. Noèlia Arrotea s’hi veu involucrada quan un dels protagonistes apareix a la seva consulta PsiBorn, on ella fa una interpretació massa lliure de les tècniques Gestalt i lluita acarnissadament per exposar la doble moral, des del sexe no convencional.

Pedra_Llamp_Centrat-ai-svg

La Иostra

La nova entrega de Psiborn, a Pedra De Llamp

La Psicòloga del Born,
el Carvalho del segle XXI

Televisió, sexe i rumba
catalana: benvinguts al Born
Compra'l aquí

Els capítols d’aquesta història van plens de personatges que perden el nord, s’embruteixen i es deixen arrossegar per justificacions cada vegada més sinistres, La psicòloga del Born troba que és millor viure com si tot ja hagués caigut, i deixar que el sistema vagi devorant-se a ell mateix de manera cada vegada més aïllada i més patètica. Totes les novel·les honestes s’assemblen, però cada novel·la deshonesta ho és a la seva manera. PSIBORN 6 “La Иostra” no s’assembla a res que hagis llegit abans.

En tots els llibres de la Sèrie Psiborn

Enviament gratuït