Bases legals Concurs

1. Participació
Hi pot participar qualsevol persona a partir dels 18 anys.

2. Requisits de participació
El relats presentats han de ser inèdits i de creació pròpia.
El relats presentats no han d’haver estat premiats en anteriors certàmens.
El relats presentats han d’estar escrits en idioma català.
El relat ha d’incloure: títol del relat i pseudònim o nom que es mostrarà.

NO serà obligatori, però es valorarà positivament que s’inclogui unes línies de diàleg entre la Noèlia i en Sensat.

3. Temàtica
La temàtica és lliure.

4. Presentació dels treballs
Els relats han de tenir una extensió màxima de 300 paraules. S’han d’enviar en un document de word o format compatible i editable.

5. Opcions de lliurament:
Per correu electrònic: enviant un correu a relats@psiborn.cat.

A l’assumpte cal indicar el següent: concurs de relats curts + pseudònim.

Al cos del missatge cal indicar les següents dades: pseudònim, nom i cognom, telèfon de contacte i adreça postal.

6. Terminis
Els relats es podran presentar fins el 23/4/2024 a les 23:59.
Els guanyadors s’anunciaran amb la publicació del cas 9 (data a confirmar).
Els llibres s’enviaran per missatgeria un cop es publiqui el Cas 9.

7. Jurat
El jurat estarà format per la Noèlia Arrotea (autora de PSIBORN), Pablo Odell (Editor de Pedra de Llamp) i una o més persones relacionades amb el món de la lectura i la literatura vinculades a PSIBORN.  

Serà responsabilitat de l’organització rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases.

Serà responsabilitat del jurat escollir els relats guanyadors i dirimir qualsevol eventualitat no prevista a les bases.

8. Premis
Hi haurà 3 premis. Un exemplar del cas 9 de PSIBORN dedicat als 3 primers relats escollits. Els 7 següents relats escollits formaran part del grup de guanyadors que optaran a la publicació en format digital i/o en paper juntament amb un relat curt escrit per la Noèlia Arrotea. Els 10 texts escollits rebran també la versió digital de la publicació quan estigui enllestida.

9. Altres condicions
Les obres premiades quedaran en poder de l’entitat organitzadora (Pedra de Llamp)  que es reserva el dret de publicar-les en format electrònic o en paper en el marc de promoció del projecte, citant-ne l’autoria o pseudònim.

L’editorial Pedra de Llamp es reserva el dret d’editar les obres per adequar-ne la seva publicació si ho considera i tanmateix pot declarar desert els premis si no es reben suficients relats o no es valoren adequats per a la seva publicació.

Organitza

Pedra de Llamp

El lloc web www.psiborn.cat, així com la marca comercial Pedra de Llamp, son titularitat de l’empresa Pensódromo S.L., amb domicili a Diagonal, 311 bis – 08013 de BARCELONA i amb NIF: B6448602.

En tots els llibres de la Sèrie Psiborn

Enviament gratuït